เทคโนโลยีสร้าง Growth ขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดได้ยังไง | The Growth Master EP.2

By

เมื่อธุรกิจขยายตัว แรงกายของคนจะไม่ทันต่อความต้องการซื้ออีกต่อไป ทำให้ธุรกิจที่กำลังจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องชะงัก การจ้างคนเพิ่มก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นเทคโนโลยีที่ทำงานได้ตลอดเวลาจึงเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในการผ่านอุปสรรคนี้

สนใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสำหรับสาย Ecommerce ได้ที่นี่

เราช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนโลกดิจิทัลด้วยการใช้ศาสตร์ Growth, เครื่องมือด้านเทคโนโลยี, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างทีม

ติดตามข้อมูลการตลาด
Growth Hacking ได้เลยทีนี่
มากกว่า 2,000 บริษัทติดตาม The Growth Master ตอนนี้
ไปที่หน้า Subscribe