PRIVacy policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท เดอะ โกรท มาสเตอร์ จำกัด (“บริษัท”, “The Growth Master”, “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“คุณ”) เราถึงความสำคัญของคุณในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม, การใช้, และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลของเราและอธิบายถึงสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ก่อนการใช้บริการ เนื่องจากการเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบของ The Growth Master ถือว่าคุณตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

1. ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณโดยตรง เช่น ข้อมูลที่คุณกรอกด้วยตัวเอง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อหาของคุณ และข้อมูลจากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่อกับ The Growth Master นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และส่วนใดของบริการของเราที่คุณใช้งาน

1.1 ข้อมูลที่คุณกรอกด้วยตัวเอง

 • ข้อมูลบัญชี: ในการใช้งานบริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ คุณจำเป็นจะต้องสมัครเพื่อใช้งาน ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการเก็บข้อมูลอีเมล, รหัสผ่าน, และการตั้งค่าบัญชี ของคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม หรือข้อมูลแฝงที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม: หากคุณชำระเพื่อซื้อบริการ เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมนั้นของคุณ เช่น ประวัติการซื้อ และอาจจดจำข้อมูลส่วนนี้เพื่อการใช้งานในอนาคตของคุณ โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลจริงสำหรับการทำธุรกรรมผ่านผู้ให้บริการด้านการชำระเงินออนไลน์ เช่น ข้อมูลชื่อ, ข้อมูลบัตรเครดิต, และที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบเสร็จ และเพื่อความปลอดภัย The Growth Master จะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลละเอียดอ่อนของผู้ถือบัตร เช่น หมายเลขบัตรเครดิตแบบเต็มหรือข้อมูลการตรวจสอบบัตร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณผ่านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม: เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างผ่านโซเชียลมีเดียหรือบัญชีออนไลน์อื่นๆ ของคุณ หากข้อมูลเหล่านั้นเชื่อมต่อกับบัญชี The Growth Master ของคุณ หากคุณเข้าสู่ระบบ The Growth Master ผ่าน Facebook หรือแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นของบุคคลที่สาม เราจะขออนุญาตจากคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบัญชีอื่นนั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมชื่อ รูปโปรไฟล์ หมายเลขรหัสบัญชี ที่อยู่อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของอุปกรณ์การเข้าถึงของคุณ เพศ วันเกิด ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ ผ่านการให้ข้อมูลแก่เราผ่าน API ของผู้ให้บริการ ข้อมูลที่เราได้รับขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในข้อมูลนั้นของคุณ หรือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจให้ข้อมูลของผู้บริการ หากคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเราผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของบุคคลที่สาม หรือคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม การรวบรวม การใช้ และการแบ่งปันข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอื่น ๆ ของบุคคลที่สามนั้นด้วย
 • ข้อมูลการติดต่อ: อันได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณกรอกเพื่อติดต่อรับการสนับสนุนหรือโปรโมชันจากเรา เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยเหลือตามข้อกังวลของคุณ และการประกาศผลรางวัลตามโปรโมชันนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.2 ข้อมูลที่เก็บด้วยวิธีอัตโนมัติ

 • ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ: เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ ประเภทและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ เบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ โดเมนและข้อมูลระบบอื่นๆ และประเภทแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลการใช้งาน: สถิติการใช้งานเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับบริการ รวมถึงเนื้อหาที่เข้าถึง เวลาที่ใช้ในเพจหรือบริการ เพจที่เข้าชม คุณลักษณะที่ใช้ คำค้นหาของคุณ ข้อมูลการคลิก วันที่และเวลา ผู้อ้างอิง และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ
 • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์: ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณ รวมถึงข้อมูล เช่น ประเทศ เมือง และพิกัดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งคำนวณจากที่อยู่ IP ของคุณ

ข้อมูลที่แสดงรายการด้านบนถูกรวบรวมผ่านการใช้ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยีการติดตาม ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การเก็บรวบรวมข้อมูล” ด้านล่าง ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บโดยเราและเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

2. การเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูล

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น เราใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อรวบรวมข้อมูลตามรายการด้านบน

2.1 คุกกี้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บโดยเบราว์เซอร์ของคุณ, Google Analytics, และ Facebook Pixel เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงบน The Growth Master สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าชมบนเว็บไซต์ The Growth Master ของคุณได้ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานที่คุณได้รับให้ดียิ่งขึ้น

2.2 คุกกี้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

The Growth Master ใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้:

 • คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น: เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์: เพื่อช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
 • คุกกี้ในส่วนการตลาด: เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จำกัดประเภทของคุกกี้ที่คุณอนุญาต หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หากคุณทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการได้ และประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างออกไปหรือใช้งานได้น้อยลง

3. การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น ให้บริการของเรา สื่อสารกับคุณ แก้ไขปัญหา ป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิด ปรับปรุงและอัปเดตบริการของเรา วิเคราะห์วิธีที่ผู้คนใช้บริการของเรา แสดงโฆษณาส่วนบุคคล และตามที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น'

3.1 การรักษาความปลอดภัย

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากการใช้บริการของคุณเพื่อ: 

 • จัดหาและบริหารจัดการบริการ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมในเนื้อหาด้านการศึกษา 
 • ดำเนินการตามคำขอและคำสั่งซื้อของคุณสำหรับเนื้อหาด้านการศึกษา ผลิตภัณฑ์ บริการเฉพาะ ข้อมูล หรือคุณสมบัติ (ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการเรียนรู้ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลระบบ การสื่อสารและการสนับสนุน) 
 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณ (ข้อมูลบัญชี เนื้อหาที่ใช้ร่วมกัน ข้อมูลการเรียนรู้ โปรโมชัน และแบบสำรวจ ข้อมูลระบบ การสื่อสารและการสนับสนุน)
 • การตอบคำถามของคุณ การส่งข้อความและข้อมูลการดูแลระบบถึงคุณ รวมถึงารแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา และปรับปรุงข้อตกลงของเรา; การส่งข้อมูลให้คุณ เช่น ทางอีเมลหรือข้อความ เกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตรและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมรางวัล บริการใหม่ ฟีเจอร์ใหม่ โปรโมชัน จดหมายข่าว และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้สอนสร้างขึ้น (ซึ่งคุณสามารถเลือกไม่รับได้ทุกเมื่อ)
 • จัดการบัญชีและการตั้งค่าบัญชีของคุณและปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ 
 • อำนวยความสะดวกในการทำงานด้านเทคนิคของบริการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหา การรักษาความปลอดภัยของบริการ และการป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิด (ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการชำระเงิน การสื่อสารและการสนับสนุน ข้อมูลระบบ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณ) 
 • ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ บริการ แบบสำรวจ และโปรโมชัน (ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการเรียนรู้ โปรโมชัน และแบบสำรวจ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลคุกกี้) 
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของคุณกับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม และ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความช่วยเหลือของผู้ให้บริการวิเคราะห์ (ข้อมูลบัญชี ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณในบริการอื่นๆ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลคุกกี้)
 • ระบุผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำในอุปกรณ์ต่างๆ (ข้อมูลบัญชี ข้อมูลระบบ ข้อมูลคุกกี้)
 • ปรับแต่งโฆษณาในอุปกรณ์ต่างๆ (ข้อมูลคุกกี้)
 • ปรับปรุงบริการของเราและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติใหม่ (หมวดหมู่ข้อมูลทั้งหมด)
 • วิเคราะห์แนวโน้มและการเข้าชม ติดตามการซื้อ และติดตามข้อมูลการใช้งาน (ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการเรียนรู้ ข้อมูลการชำระเงินของนักเรียน การสื่อสารและการสนับสนุน ข้อมูลระบบ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยประมาณ ข้อมูลคุกกี้)
 • โฆษณาบริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม (ข้อมูลบัญชี ข้อมูลคุกกี้) ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (ทุกประเภทข้อมูล) และพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของผู้ใช้ พนักงาน บุคคลที่สาม สาธารณะ หรือบริการของเรา (หมวดหมู่ข้อมูลทั้งหมด)

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ และผู้มีข้อจำกัดทางความสามารถ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากพบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

3.3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ในกรณีที่บริษัทใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก บริษัทจะรักษาความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึง, ใช้, และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะกำกับดูแลพนักงานเพื่อการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนดหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

ทั้งนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่บริษัทจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ให้แก่บริษัทในกลุ่ม บริษัท เดอะ โกรทมาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ดับบลิวเจมส์ เวนเจอร์ส จำกัด

4. สิทธิของผู้ใช้บริการ

คุณจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, หรือ PDPA) โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิดังต่อไปนี้

4.1 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลา

4.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้กับเรา ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้กับเรา

4.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและขอให้ The Growth Master ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงขอให้ The Growth Master เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ The Growth Master ได้

4.4 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจาก The Growth Master ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.5 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลา

4.6 สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล (Right to data portability)

ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับของมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้กับ The Growth Master และมีสิทธิที่จะให้ The Growth Master ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ หรือผู้ให้บริการเองโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค

หมายเหตุ: The Growth Master จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

4.7 สิทธิในการคัดค้าน (Right to object) หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

 • ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่าเวลาใดๆ
 • ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลเพื่อการตลาดนั้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องต่อการตลาดทางตรงนั้นๆ

อนึ่ง หากผู้ใช้บริการ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ The Growth Master รวมถึงผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้สิทธิของผู้มีสิทธิใช้บริการตามข้อ 4 โปรดทราบว่าอาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ The Growth Master ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ยกตัวอย่างกรณี หากคุณไม่อนุญาตให้ The Growth Master จดจำบัญชีของคุณ หรือใช้สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล จะทำให้ The Growth Master ไม่สามารถเก็บข้อมูล และจดจำผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ชำระไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม หากการขอใช้สิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวมีผลกับบัญชี และการใช้งานของคุณ เราขออนุญาตใช้ระยะเวลาทำการภายใน 30 วันเพื่อติดต่อ และยืนยันตัวตนของคุณ เมื่อมีการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับได้

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และช่องทางการติดต่อ

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล ประกาศในผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มของบริษัท และ/หรือกลไกอื่นที่กฎหมายกำหนด การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในวันที่มีการโพสต์ โปรดติดต่อเราทางอีเมล connect@thegrowthmaster.com หรือที่อยู่ Block 28 Creative & Startup Village 926 ตึก C, ห้อง. C210-C212, ซอยจุฬา 7 ถนนพระราม 4, วังใหม่, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

ไม่พลาดทุกข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น

ติดตามได้หลากหลายช่องทางที่คุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็น e-mail, line หรือ youtube
Subscribe

เราช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนโลกดิจิทัลด้วยการใช้ศาสตร์ Growth, เครื่องมือด้านเทคโนโลยี, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างทีม

ติดตามข้อมูลการตลาด
Growth Hacking ได้เลยทีนี่
มากกว่า 2,000 บริษัทติดตาม The Growth Master ตอนนี้
ไปที่หน้า Subscribe