หากคุณคือ...

นักธุรกิจ

ในธุรกิจที่ไม่ได้ออกแบบโครงสร้างมาเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อธุรกิจขยายตัว (Scale-up) ทำให้เครื่องมือที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เจ้าของธุรกิจมองภาพรวมได้ยาก และไม่สามารถเข้าถึงการทำงานของธุรกิจในแต่ละส่วน (Business Unit) จึงต้องใช้ความระมัดระวังและใช้เวลาในการตัดสินใจ ทำให้ธุรกิจดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในมุมของนักธุรกิจ จึงต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นข้อมูลที่รอบด้าน, ภาพขั้นตอนการทำงานภายในธุรกิจอย่างชัดเจนจากฝ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงงบประมาณที่ถูกนำไปใช้ในแต่ละส่วนจาก Data ที่ได้รับมาจากแคมเปญตามจริง ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคย

นักการตลาด

เมื่อยุค Digital Transformation เดินทางมาถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวางกลยุทธ์ทางการตลาดจึงต้องปรับแผนอย่างรวดเร็วพร้อม ๆ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น แต่ Framework ที่มีในปัจจุบันยังไม่มี Framework ไหน หรือเครื่องมือใดที่ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การออกแบบ User Journey, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การปรับแต่งฟีเจอร์, ขั้นตอนการทดลองที่ึควบรวมทั้งการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกัน ตลอดจนขั้นตอนการซื้อ และการบอกต่อที่จะดึงลูกค้ากลับมาในธุรกิจ

เมื่อนักการตลาดไม่สามารถเข้าถึงในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ กลยุทธ์หรือแคมเปญทางการตลาดจึงไม่ได้ถูกวางมาเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาแล้ว หรือ นักการตลาดยากที่จะเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดินทางคู่กันกับการตลาดได้ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยให้นักการตลาดและนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันเป็นแบบ Cross-functional Team ในทุกขั้นตอนเพื่อออกแบบ User Journey ที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจ

นักพัฒนาและนักออกแบบ

หน้าที่สำคัญของนักพัฒนาคือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ แต่ Framework ที่ถูกใช้งานในปัจจุบันไม่ได้เอื้อให้นักพัฒนามองเห็นผลกระทบ (Impact) จากที่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น, ต้องใช้เวลานานระดับหนึ่งกว่าฟีดแบกจากผู้ใช้เดินทางมาถึง ด้วยขั้นตอนที่มีนักการตลาดรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ วิเคราะห์ออกมาก่อนจะรวบมาเป็นรายงานให้กับทีมนักพัฒนา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานแต่ก็ขาดไม่ได้เช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่นใน อุตสาหกรรม Blockchain ทีมนักพัฒนาแต่ละทีมจะแข่งขันกันทำงานเพื่อออกฟีเจอร์ที่ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาซื้อเหรียญ Cryptocurrency แต่ถ้าหากสร้างฟีเจอร์อย่างเดียว โดยไม่ทราบว่าผลตอบรับต่อฟีเจอร์เป็นอย่างไร อาจทำให้กระบวนการปรับเปลี่ยนบางอย่างช้าลงก้าวหนึ่ง ด้วยความรวดเร็วในตลาดคริปโตฯ เพียงก้าวเดียวก็มากพอที่จะเปลี่ยนเกม เหรียญอาจจะราคาพุ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์หรือหล่นลงมา ณ จุดเริ่มต้นก็ได้

การมีเครื่องมือที่ทำให้นักพัฒนาและนักออกแบบได้เห็นภาพเบื้องหน้าของธุรกิจว่ามีการดำเนินอย่างไรบ้าง พร้อมกับมองเห็นความคิดเห็นจากผู้ใช้ทั้งหมดไปพร้อม ๆ กับนักการตลาดจะทำให้นักพัฒนาเข้าใจผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนในการคิด, สร้าง, และพัฒนาเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ใช้มากกว่าที่เคยจนออกมาผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาอย่างตรงจุดในช่องทางทางการตลาดที่จะพาผลิตภัณฑ์ไปเจอกับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

นักลงทุน

ในช่วงเริ่มต้นของ Startup อาจยังไม่มีรายได้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากนัก จึงจำเป็นจะต้องมีพอร์ตที่แสดง Traction (จำนวนการดึงลูกค้าเข้ามาใช้งานผลิตภัณฑ์) ให้กับกลุ่มนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นรูปธรรมให้กับธุรกิจ

การมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างพอร์ตที่นักลงทุนสามารถเข้าถึง Traction ของสตาร์ทอัปได้ทันที รวมไปถึงการให้ข้อมูลครบรอบด้าน ตั้งแต่รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละช่วง ไปจนถึงทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต ผ่านการปรับรูปแบบให้อ่านง่ายมากที่สุด ทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากธุรกิจได้รอบด้าน และช่วยดึงดูดให้นักลงทุนหันมาลงทุนกับธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่วัดผลได้เหล่านั้น

ทำไมต้อง Endlessloop

Endlessloop คือเครื่องมือที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณ
ช่วยให้เริ่มต้นธุรกิจด้วยศาสตร์ Growth ได้แบบ Step-by-step
ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ถูกวางโครงสร้างมาเพื่อรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ด้วย Endlessloop จะช่วยให้คุณวางรากฐานเพื่อสร้างการเติบโตตั้งแต่ขั้นตอนของระดมไอเดียการสร้างผลิตภัณฑ์, การปล่อยเวอร์ชันทดลอง, การสร้างแคมเปญทางการตลาด, การแสดงค่าเมทริกซ์ที่วัดผลได้, ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้ใช้ตามข้อมูลจริงที่ได้รับ
รองรับการทำงานแบบ Cross-functional Team
ทำงานร่วมกันได้ไวกว่าด้วย Framework รูปแบบใหม่ Endlessloop ออกแบบมาให้เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่ขั้นแรกของ Product development ของนักพัฒนา จนขั้นตอนของการกลับมาซื้อซ้ำในธุรกิจด้วย Marketing Campaign ทำให้ทีมการตลาด, นักพัฒนา, นักออกแบบ, รวมไปถึงทีมอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในธุรกิจ ทำงานร่วมกันพาให้ธุรกิจก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ในจุดนี้จะเห็นผลได้ชัดเจนมากที่สุดเมื่อถูกใช้ในธุรกิจที่ทีมต้องการความรวดเร็วอย่างอุตสาหกรรม Blockchain
Framework ที่ตอบรับลูกค้าของคุณทุก Touchpoint ตลอด User Journey
บน Endlessloop แต่ละลูปจะถูกออกแบบมาเพื่อ 1 Persona เท่านั้น โดยใช้ North Star metrics ที่เป็นหัวใจของการเติบโตของธุรกิจในการวัดผล ทำให้สามารถสร้าง User Journey ได้อย่างลื่นไหลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยอิงจากพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้ ในแต่ละขั้นจะสามารถวัดผล เช่น ยอดคลิก, ยอดเยี่ยมชมเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ ช่วยให้นักการตลาดร่วมกับนักพัฒนาวางแผนการตลาด, พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง User Journey ให้ออกมาดีที่สุดและเพิ่มโอกาสทางการขายได้มากขึ้น
วัดผลง่าย รวมรีพอร์ตเป็น Dashboard หน้าเดียว
รวบรวม Key Metrics จากแหล่งต่าง ๆ เช่น Facebook Ads, Google Ads, และ Google Analytics มาไว้บน Dashboard หน้าเดียวที่อ่านง่าย แต่ครบถ้วนตั้งแต่ภาพรวมแคมเปญที่ถูกปล่อยออก, เมทริกซ์ที่ใช้ ไปจนงบประมาณในแต่ละแคมเปญเพื่อให้เกิดการซื้อ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาในการมองหาเมทริกซ์จากช่องทางต่าง ๆ มารวมเป็นสไลด์ข้อมูลอีกต่อไป
หากคุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้ทันที
สามารถใช้ระบบ Automation จัดการ Pipeline ได้โดยอัตโนมัติ และรู้ว่าทีมคนไหนที่ปิดการขายได้, สร้างระบบ CRM ที่ไม่ซับซ้อนบน ClickUp ได้, เก็บข้อมูลการขาย แล้วแปลงออกมาเป็น Dashboard เพื่อให้ติดตามผลได้ง่าย เห็นภาพชัดเจนขึ้น, การทำงานแบบ Silo ลดลง แต่ทำงานร่วมกับทีมคนอื่น ๆ ได้ดีขึ้น
รองรับการทำงานแบบ Cross-functional Team
ทำงานร่วมกันได้ไวกว่าด้วย Framework รูปแบบใหม่ Endlessloop ออกแบบมาให้เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่ขั้นแรกของ Product development ของนักพัฒนา จนขั้นตอนของการกลับมาซื้อซ้ำในธุรกิจด้วย Marketing Campaign ทำให้ทีมการตลาด, นักพัฒนา, นักออกแบบ, รวมไปถึงทีมอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในธุรกิจ ทำงานร่วมกันพาให้ธุรกิจก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ในจุดนี้จะเห็นผลได้ชัดเจนมากที่สุดเมื่อถูกใช้ในธุรกิจที่ทีมต้องการความรวดเร็วอย่างอุตสาหกรรม Blockchain
Framework ที่ตอบรับลูกค้าของคุณทุก Touchpoint ตลอด User Journey
บน Endlessloop แต่ละลูปจะถูกออกแบบมาเพื่อ 1 Persona เท่านั้น โดยใช้ North Star metrics ที่เป็นหัวใจของการเติบโตของธุรกิจในการวัดผล ทำให้สามารถสร้าง User Journey ได้อย่างลื่นไหลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยอิงจากพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้ ในแต่ละขั้นจะสามารถวัดผล เช่น ยอดคลิก, ยอดเยี่ยมชมเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ ช่วยให้นักการตลาดร่วมกับนักพัฒนาวางแผนการตลาด, พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง User Journey ให้ออกมาดีที่สุดและเพิ่มโอกาสทางการขายได้มากขึ้น
วัดผลง่าย รวมรีพอร์ตเป็น Dashboard หน้าเดียว
รวบรวม Key Metrics จากแหล่งต่าง ๆ เช่น Facebook Ads, Google Ads, และ Google Analytics มาไว้บน Dashboard หน้าเดียวที่อ่านง่าย แต่ครบถ้วนตั้งแต่ภาพรวมแคมเปญที่ถูกปล่อยออก, เมทริกซ์ที่ใช้ ไปจนงบประมาณในแต่ละแคมเปญเพื่อให้เกิดการซื้อ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาในการมองหาเมทริกซ์จากช่องทางต่าง ๆ มารวมเป็นสไลด์ข้อมูลอีกต่อไป

Key Feature

ที่ถูกสร้างมาจาก Pain Point ที่เกิดขึ้นจริง
ออกแบบสำหรับ
Growth Team
เพื่อการทำงานแบบ Cross-functional Team ที่ครอบคลุมตั้งแต่การทดลองและสร้างผลิตภัณฑ์ จวบจนการทดลองในแคมเปญการตลาดต่าง ๆ
Personalize แคมเปญทางการตลาด
สำหรับแต่ละ Persona
แยก Persona ออกจากกัน ช่วยให้ทีมสามารถวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ตรงกับตัวของ Persona แต่ละบุคคลมากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยให้การแบ่งทีมและจัดสรรงบการตลาดสำหรับแต่ Persona ได้ง่ายยิ่งขึ้น
รายงานวัดผล User Journey
ในแต่ละ Persona
สร้างรายงานของแต่ละ Persona ได้ในคลิกเดียว ทำให้คุณไม่ต้องปวดหัวกับการสร้างสไลด์และดึงเมทริกซ์ทีละตัว
แหล่งรวมข้อมูล
หัวใจสำคัญของการเติบโตคือการเรียนรู้ ฟีเจอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บผลการเรียนรู้จากแคมเปญที่สำเร็จเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาแต่ละส่วนให้ดีขึ้น ทำความเข้าใจกับผลลัพธ์ที่แย่ รวบรวมไว้ในที่เดียว ช่วยให้สมาชิกทีมใหม่มีแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้เขาเข้าใจในการทดลองที่ผ่านมาและพาธุรกิจมุ่งหน้าไปในหนทางใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ควบคุมงบประมาณ
แสดงผลงบประมาณที่ถูกใช้ไปในแต่ละส่วนของธุรกิจ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและระดับ Management Level มองเห็นภาพรวมการใช้จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรายงานผลลัพธ์ของแต่ละเดือน
เชื่อมต่อ API กับช่องทางต่าง ๆ
ด้วย API ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Endlessloop ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ มารวมไว้ในที่เดียว ช่วยให้การทำงานของทีมเชื่อมต่อกันอย่างอัตโนมัติ โดยไม่กระทบกับเครื่องมือเดิมที่ใช้อยู่

บริการให้คำปรึกษา
การใช้งานบน Endlessloop

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ ธุรกิจ Blockchain, SaaS และ บริษัทที่ต้องการ Digital Transformation ให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Endlessloop ได้เต็มประสิทธิภาพ กับ The Growth Master และทีมงานผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ Growth Hacking

เราช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนโลกดิจิทัลด้วยการใช้ศาสตร์ Growth, เครื่องมือด้านเทคโนโลยี, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างทีม

ติดตามข้อมูลการตลาด
Growth Hacking ได้เลยทีนี่
มากกว่า 2,000 บริษัทติดตาม The Growth Master ตอนนี้
ไปที่หน้า Subscribe