Terms & Agreement

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

เว็บไซต์ thegrowthmaster.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท ดับบลิวเจมส์ จำกัด (“เรา” และ “ของเรา”) โดยเราเสนอเว็บไซต์ที่เป็นที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และธุรกิจให้แก่คุณที่เป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราภายใต้การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ดังนั้นการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง เราจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานนี้แล้ว ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง ชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้าหรือลักษณะธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ เช่น ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือโนว์ฮาว นั้นเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเรา

ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และธุรกิจสำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น ในการนี้ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากบริษัทไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ไม่พลาดทุกข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น

ติดตามได้หลากหลายช่องทางที่คุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็น e-mail, line หรือ youtube
Subscribe